Outplacementforløb

Outplacement gør en forskel!​

HR-Afdelingen - tillidsfuldt og professionelt samarbejde

At skulle afskedige én eller flere medarbejdere, er ikke en nem opgave. Spørgsmålet trænger sig på – Hvordan griber vi det professionelt an?

 

Som afskediget medarbejder, befinder man sig i en ny situation, og måske oplever man chok, usikkerhed, eller er ked af det. Hvor skal den næste løn komme fra?

Vi hjælper medarbejderen gennem den usikre periode til at:

 • finde sine egne ben
 • få øje på ressourcer og ønsker
 • komme videre til handling på nye jobmuligheder

 

Når I vælger at tilbyde jeres medarbejdere et outplacementforløb, så vælger I et professionelt forløb, der sikrer medarbejderen, den bedste overgang til et nyt job

Samtidig viser I de berørte, såvel som blivende medarbejdere, og ikke mindst omverdenen, at I værdsætter jeres medarbejdere, og I ønsker dem det bedste.

Allerede dagen efter afskedigelsen, starter vores dygtige coaches outplacementforløbet op, og medarbejderen er dermed i gang med at komme videre i sit arbejdsliv.

Hvem er HR-Afdelingen?

Vi er specialister inden for Human Resources, og vores konsulenter har mange års erfaring inden for ledelse, coaching, håndtering af personaleadministration og personalesager.

I det enkelte outplacement forløb, lægger vi vægt på:

 • den nye situation – bearbejdning af opsigelsen – gøre klar til at komme videre
 • afklaring af motivation – hvordan ser et nyt job ud
 • gennemgang og udarbejdelse af CV
 • plan for jobsøgning, herunder at bringe netværk i spil
 • klar til samtaler

Ikke alle medarbejdere er ens, hvorfor vi gør os umage med at tilpasse forløbet, så det passer til den enkelte medarbejder.

Hvorfor HR-Afdelingen

Vi gør os umage for at forstå jeres organisation, så vores coaching får relevant betydning for netop jeres virksomhed. Vi hjælper jer gerne med en god proces, herunder kommunikation, vejledning og procedurer.

 

Når vi indgår et samarbejde omkring outplacement, står vi til rådighed med vejledning og råd til personaleafdelingen og til lederen, når I har brug for det.

 

Vores professionelle og certificerede coaches har i outplacementforløbet fokus på at hjælpe den opsagte medarbejder videre til en ny rolle.

 

Med henblik på professionel styring af processen, hjælpe vi i hele forløbet:

 • Før opsigelsen

     Sparring med leder og/eller personaleafdelingen omkring forløb, forberedelse til opsigelsessamtalen og evt. behov for kommunikation.

 • Under opsigelsen

     Ved flere opsigelser, har vi mulighed for at være til rådighed i virksomheden for orientering om outplacementforløb, herunder hvad de individuelt kan få ud af forløbet. Alternativt kan vi være stand-by i tilfælde af nu-og-her spørgsmål.

 • Coaching-forløbet
  • Proaktiv kontakt til medarbejderen
  • Det enkelte forløb aftales med udgangspunkt i medarbejderens behov
  • Vi holder virksomheden orienteret omkring forløbet

 

Fortrolighed er en naturlig forudsætning for samtaler med medarbejderen.

Afslutning af forløb

I forbindelse med afslutning af et outplacementforløb, modtager I en statusrapport – med respekt for fortrolighed – så I er orienteret om forløbets længde, og om hvorvidt den enkelte medarbejder er kommet i nyt job.

Priser

Vores priser er yderst konkurrencedygtige.

 

Vores erfaring siger os, at et outplacement-forløb typisk er på 6-8 sessioner. Når vi aftaler en pris, er den fastsat, så hvis det er nødvendigt med flere sessioner afregnes der ikke yderligere.

 

Outplacement samtaler finder typisk sted på vores kontor i Virum, alternativt over Teams, på jeres kontor eller på en gåtur.

Vi glæder os til samarbejdet...